Vispārējie lietotnes noteikumi

Pārdevējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Graudu Spēks” vienotais reģistrācijas numurs 53603076531, juridiskā adrese Jelgava, Meiju ceļš 46A - 23, LV-3007, faktiskā adrese Lāčplēša iela 61-6, Rīga, LV-1011, tālrunis 26152966, e-pasts raimonds@graudaspeks.lv.

Lietotājs — šīs Interneta vietnes apmeklētājs;

Interneta vietne – Pārdevējam piederošā interneta vietne – www.graudaspeks.lv;

Noteikumi – šīs Interneta vietnes lietošanas noteikumi, kuri ir saistoši visiem Interneta vietnes lietotājiem. Vietnes lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir pilnīgi iepazinies ar Lietošanas noteikumiem.

Šīs interneta vietnes lietošanas noteikumi attiecas uz visiem Interneta vietnes lietotajiem. Lietotāji saprot un piekrīt šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.​ Pārdevēja tiesības un pienākumi

1.1. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Interneta vietnēs saturu vai nosacījumus, kā arī jebkādu informāciju, ieskaitot informāciju, ko sniedz Lietotājs.

1.2. Lietotājs piekrīt, ka Pārdevējs nav atbildīgs par jebkurām negatīvām sekām, ko šādas vai līdzīgas darbības var radīt Lietotājam, un atsakās celt jebkādas pretenzijas šajā sakarā.

1.3. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšējas paziņošanas vai piekrišanas bloķēt Lietotāja pieeju Interneta vietnei, lai aizsargātu citu personu tiesības un likumīgās intereses vai izpildītu normatīvo aktu prasības.

1.4. Pārdevējs var jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai pilnībā izbeigt Interneta vietnes darbību.

2. Lietotāja tiesības un pienākumi

2.1. Lietotājam ir pienākums ievērot šīs Interneta vietnes noteikumus, nepārkāpt Pārdevēja vai/un trešo personu tiesības, sniegt patieso informāciju par sevi, izmantot drošus elektroniskos sakarus un datu pārraides līdzekļus, kā arī neizplatīt vīrusus, kas varētu traucēt Interneta vietnei.

2.2. Lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt Pārdevēju, ja Lietotājam kļuvis zināms, ka Lietotāja datus izmanto vai var izmantot citas trešās personas.

3. Autortiesības

3.1. Interneta vietne izvietotā satura (tajā skaitā oriģinālteksti, fotogrāfijas, video u.c.) autortiesības piederPārdevējam vai trešajām pusēm, kuras devušas atļauju publicēt saturu Interneta vietnē.

3.2. Ir aizliegts pārpublicēt, pārdot, kopēt, adaptēt utt. jebkuru Interneta vietnes saturu bez Pārdevēja atļaujas.

4.​ Tiesiskās attiecibas

4.1. No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.

5. NORĒĶINU VEIDI

5.1. Ar pārskaitījumu - izsūtam rēķinu uz Jūsu norādīto e-pastu, Jūs to apmaksājat, un pēc naudas ienākšanas mūsu norēķinu kontā, mēs piegādājam preci, izmantojot Omniva pakomātus vai personīgi (skat. "Preču piegāde").

Skaidrā naudā pasūtījuma saņemšanas brīdī - veicot pasūtījumu "Samaksas metode" izvēlieties Jums piemērotāko saņemšanas vietu (skat. "Preču piegāde").

6. PREČU PIEGĀDE

6.1. Šobrīd pasūtījumi tiek izsūtīti uz Omnivas pakomātiem!

6.2. Bezmaksas piegādes nosacījumi nemainās.

Ar Omnivas pakomātā starpniecību. Šis pakalpojums Latvijas teritorijā pasūtījumiem līdz 30,- Euro maksā 4.00 Euro. Pasūtījumiem virs  30,- Euro- PIEGĀDE IR BEZ MAKSAS!

7. VEIKALA Grauda SPēks DARBA LAIKI Rīgā Lāčplēša ielā 61

- Darba dienās: no 10.30 līdz 19.00

- Sestdienas: 10.30 līdz 15.30, svētdienas un svētku dienas - brīvdienas (jūnijs-augusts sestdienās SLĒGTS).

8. ATLAIDES

8.1. Atlaides nesummējas.

8.2. Atlaides darbojas tikai uz produktiem (PIEGĀDES pakalpojumiem un DĀVANU KARTĒM atlaides netiek piemērotas).

Ja esat veicis pasūtījumu, bet neesat pielietojis drauga/atlaižu kodu, tad tā ir Jūsu atbildība un atlaide netiek piemērota, izņemot pirkumus ar DĀVANU KARTI.

9. KVALITĀTES GARANTIJA

9.1. Par preces kvalitāti atbild ražotājs.

9.2. Ja pircēju neapmierina iegādātās preces kvalitāte, tad ir iespēja to atdot pārdevējam (skat. 10.p."Pasūtījuma atteikuma tiesības").

10. PASŪTĪJUMA ATTEIKUMA TIESĪBAS

10.1. Katram pircējam ir tiesības atdot atpakaļ pasūtījumu pārdevējam 5 kalendāro dienu laikā, ja prece neatbilst tai, ko pasūtījis pircējs. Uzsākot iegādātā pirkuma lietošanu, pircējs apliecina, ka tā atbilst pasūtītajai un preci vairs nevar atdot pārdevējam.

10.2. Atteikuma tiesības precēm ir spēkā tad, ja prece tiek atdota pārdevējam pilnā komplektācijā, ieskaitot oriģinālo preces iepakojumu un uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu (maksājuma uzdevumu, čeku), pretējā gadījumā preces atdošana pārdevējam tiks atteikta.

10.3. Preci, ja tā neapmierina pircēju, var atdot pārdevējam atpakaļ tikai gadījumā, ja nav bojāts un/vai atvērts preces iepakojums, nav bojāta un/vai lietota pati prece.

10.4. Atteikumu tiesību gadījumā prece ir jānogādā Rīgā, Lāčplēša ielā 61 (Grauda Spēka veikals), darba dienās no pl. 10:30 - 19.00, iepriekš sazinoties pa tālruni +371 26152966 vai e-pastu raimonds@graudaspeks.lv un jāuzraksta iesniegums par atteikuma iemesliem.

10.5. Ja pircējs pēc pasūtījuma veikšanas pārdomā un nevēlas iegādāties pasūtītās preces, tad klientam ir tiesības neapmaksāt pasūtījuma rēķinu. Apmaksātu pasūtījumu atcelt nav iespējams.